Çene Cerrahisi

Çene cerrahisinin ilgi alanlarından biri ortognatik cerrahidir. Ortognatik cerrahi alt ve üst çene kemiklerinin, şekilsel bozuklukları düzeltmek için ameliyatla hareket ettirilmesini tanımlayan bir terimdir. Bu ameliyatların esas amacı alt ve üst çene arasında ideal bir dişsel kapanış ilişkisi sağlamak ve estetik açıdan en uygun yüz görünümü elde etmektir.

 

Çene ve yüzün şekilsel bozuklukları toplumun yaklaşık %20 sini etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur. Bu hastalar değişik derecelerde işlevsel ve estetik bozukluklara sahiptir ancak bozukluk ileri düzeyde olmadığı sürece hekime başvurmazlar. Rahatsızlıkları artınca da çoğu zaman dişleriyle ilgili şikâyetleri nedeniyle bir diş hekimine veya estetik sorunlar nedeniyle bir plastik cerraha başvururlar. Ne yazık ki, multidisipliner çalışma kültürünün hala yerleşmediği ülkemizde, bu hastaların çoğu gereken ilgiyi göremez ve tedavi olamazlar ya da eksik ve yanlış tedavilerle takip edilirler. Halbuki bu hastalar plastik cerrah, ortodontist ve gerektiğinde bir protez uzmanından oluşan ekip tarafından değerlendirilmeli, ameliyat öncesi detaylı yumuşak ve kemik doku ölçümleri yapılmalı ve bu ekip tarafından tedavi edilmelidir. Çünkü bu hastalar çoğu zaman tek başına ameliyatla veya tek başına ortodontik tedavi ile şifa bulamazlar.

 

Çene cerrahisinin ilgi alanına giren diğer konular ise çene ve yüz kemiklerinin kırıkları, doğumsal bozuklukları ve çene kemiğinin iyi veya kötü huylu tümörleridir. Bu konularda da ortognatik cerrahide olduğu gibi çoğu zaman birden fazla branşın birlikte çalışması gerekebilir. Plastik cerrahınız bu konularda sizi bilgilendirecektir.